این دون، سرای آزمون است

هیچ گریزی در این دنیا از مشکلات و سختی‌های آن نیست، جز این‌که باور کنیم دنیا دار آزمون و سختی‌هاست و روح و روان خود را برای مبارزه با این مشکلات مسلح نماییم. چشم‌داشت راحتی، شادمانی و آرامش در این دنیا، سرابی ب...

واکنش مردم به نعمت و آزمایش

عادت بیشتر مردم در برخورد با نعمت و آسایش اینگونه است که دچار چنان شادمانی شده که نعمت‌دهنده را به فراموشی می‌سپارند و هنگامی که الله آنها را به خاطر گناهانشان اندکی آزمایش می‌‌کند دلخور شده و نا‌امیدی شروع ب...