پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: علامه‌ی محقق، محب‌ الدین خطیب

پیش درآمد اگر امروزه بسیاری از جوانان و عموم مردم و حتی خواص از شأن و جایگاه محب‌الدین خطیب آگاهی ندارند ناکامی او نیست. وی همیشه ترجیح می‌داد پشت صحنه باشد و خود را از دیده شدن دور نگه می‌داشت. با وجود اینکه ...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: محدث دوران، علامه محمد ناصرالدین آلبانی

پیش در آمد: محدث عصر، شیخ ناصرالدین آلبانی از مشهورترین مصلحان سلفی عصر حاضر است که تأثیر به‌سزایی در مسیر امت اسلامی داشت. تأثیر او محدود به یک سرزمین نبود بلکه به سراسر جهان رسید و هیچ پژوهشگری نمی‌تواند از...

محمد مهدی عاکف، زندانی همه‌ی دوران‌ها

محمد مهدی عاکف مرشد سابق جماعت اخوان المسلمین دیروز شنبه ۲۳ سپتامبر تحت تدابیر شدید امنیتی و تنها با حضور چهار نفر از اعضای نزدیک خانواده به خاک سپرده شد. عبدالمنعم عبدالمقصود رئیس گروه دفاع از ایشان اعلام کرده...