اتلاف وقت و افراط و تفریط در «فقه واقع»

یکی از اموری که شایسته است طالب علم به آن توجه کند جلوگیری از هدر رفتن وقت است که هدر رفتن وقت به سبب برخی عوامل صورت می‌گیرد یا اینکه صورت‌های مختلفی دارد: صورت اول:‌ اینکه طالب علم مرور و مراجعه‌ی مطالبی که ...