شرح حال سَلمیٰ دختر امام جزری توسط ایشان

امام ابن الجَزَری رحمه الله (ت833هـ) را همه‌ی طلاب علم می‌شناسند. او کسی است که در بین علمای متأخر نامش با نام قراءات وتجویدِ قرآن کریم در هم آمیخته و کمتر کسی است که با تجوید و قرائت سر و کار داشته باشد و از ک...