درباره‌ی برخی احادیث ضعیف و بی‌اساس در باب فضائل قرآن

سوال: آیا فضایل سوره‌های قرآن که در این سایت (*****) آمده صحیح است؟ و آیا خواندن پشت سر هم سوره‌های الرحمن و واقعه و حدید جایگاه انسان را در بهشت فردوس تضمین می‌کند؟ کجا می‌توانم یک منبع موثق صححیح را بیابم که...

ابن عثیمین، عالمِ مربی (۳)

۵ـ اطمینان از صحت نقل و حکم: او بیشترین کسی است که دیده‌ام در همه‌ی مسائل دقت می‌کرد و مطمئن می‌شد، به ویژه در مسائل علمی یا آنچه به منکرات عام و خاص مربوط می‌شد. اینجا سخن ما درباره‌ی مسائل علمی است. از مثال‌ه...