بنیادهای عقیدتی شیخ الاسلام خواجه عبد الله انصاری

چکیده شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، متفکری نظریه پرداز در علوم اسلامی است که در اصول عقاید، نصوص‌گرایی را روش خود قرار داده و از سلف صالح متابعت نموده است. او با مخالفانش، هیچ گونه مساهل...

لحظه‌ی مرگ؛ حیرت متکلمین و یقین پیرزنان

هفته‌ی گذشته بانویی که نسبت خویشاوندی با او دارم را به خاک‌ سپردیم. این مقاله درباره‌ی او نیست با اینکه او شایستگی‌اش را دارد، ولی سخن درباره‌ی برخی از کارهای اوست که در واقع نمونه‌ای مکرر از همسالان او می‌باشد...

اشتباهات منهجی کسانی که تاویل را به امامان سلف نسبت داده‌اند

پیروان علم کلام که تاویل را به ائمه‌ی سلف نسبت داده‌اند دچار سه اشتباه ساختاری شده‌اند: اشتباه اول: پریدن از روی خاستگاه‌ها و بی‌توجهی به آن. به این معنی که کسی که تاویل را به ائمه‌ی سلف نسبت می‌دهد از خا...