ادعای نوگرایی

با اهتمام فراوان، پی‌گیر فراخوان‌های «نوسازی میراث فرهنگی» هستم و همیشه تلاش دارم بازارگرمی رسانه‌ای که پشتوانه‌ی این فراخوان‌هاست را در نظر نگیرم؛ بنابراین تمرکزم روی مضمون این دعوت‌هاست. (بیشتر…...

نگاه نوگرایان به نظریه‌ی مقاصد؛ خوانشی انتقادی (۲)

این بخش، ادامه بخش اول است که در آن برخی ایرادهای منهجی و روشمند در دیدگاه مقاصدی را نزد گفتمان نوگرایانه بیان شد. در بخش دوم مقاله، تحلیل منهجی این دیدگاه ادامه می‌یابد و بیشتر به موشکافی معرفتی آن پرداخته می‌...

نگاه نوگرایان به نظریه‌ی مقاصد؛ خوانشی انتقادی (۱)

رویکرد نوگرایانه مبتنی بر اصولی مسلّم است که در پذیریش آن‌ها هیچ شک و تردیدی ندارد و بر این باور است که تسلیم‌پذیری در برابر آن‌ها و عمل بدان‌ها بر همه‌ی افراد، امری اجتناب‌ناپذیر است و هر کس که از آن‌ها دنباله...