از یکی از علمای گرانقدر شنیدم که بارها می‌گفت و تکرار می‌کرد که: بزرگترین مانع در راه من همین نفس من است و اگر بتوانم بر آن غالب شوم بر دیگر موانع نیز غالب خواهم شد. این سخن الله متعال را بخوانید که می‌فرماید:

{فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [مائده: ۳۰]
(پس نفسش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و او را کشت و از زیانکاران شد)

الله تعالی نفرمود که شیطان او را به قتل برادرش ترغیب کرد، بلکه نفسش…

و یعقوب ـ علیه السلام ـ به فرزندانش نگفت که شیطان کار بدتان را برایتان آراست، بلکه فرمود:

{سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ} [یوسف: ۱۸]

(نفس شما [آن کار بد را] برایتان آراست).

و سامری سبب گمراهی و گمراهگری‌اش را اینگونه بیان کرده که:

{وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي} [طه: ۹۶]

(و اینگونه نفس من برایم فریبکاری کرد).

این حقیقتی است بسیار مهم که اگر آن درک نکنیم قادر به ادامه‌ی مسیر نخواهیم بود بلکه بارها و بارها خواهیم ایستاد و به پشت سر خواهیم نگریست، زیرا هوای نفس به سوی آسایش و تنبلی فرا می‌خواند و شبهه را زیبا جلوه می‌دهد و شک می‌اندازد و می‌ترساند. و این ترس از درون نفس آغاز می‌شود.

دکتر ناصر العمر ـ ترجمه: احمد معینی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.