انسان‌گرایی ناممکن (۷) نسبی‌گرایی اخلاقی

«انسان‌گراها این ادعا را که بدون خداوند هیچ ارزشی اخلاقی وجود ندارد رد می‌کنند. این ادعا که انسان‌ها بدون خداوند و بدون دینی که آنان را راهنمایی کند نیکوکار نخواهند بود». استیون لو معنای نسبی‌گرایی اخلاقی آن ...

معضل اخلاق و جنبش‌های اسلامی معاصر

دکتر خالد الدریس، بنابر سفر طولانی مدت فکری شما سوالی مطرح می‌شود: اینکه یک اندیشه‌ی خوب را مطرح کنیم یک چیز است و اینکه به این اندیشه روح و بدنی بدهیم و با آن زندگی کنیم یک چیز دیگر. اینجا چه چیزی این روند را ...

الحاد و معضل اخلاق

به نظر من نیچه ملحدی بود که بیش از دیگران نتایج الحاد خود را به دوش گرفت و با آن تا پایانش رفت. او صریح بود، بدون «ماست‌مالی». پژوهش اندیشه‌های غیر اخلاقی او در باب تقدیس قدرت و تحقیر ضعف و دیگر طرح‌های منهدم ...