پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: علامه‌ی محقق، محب‌ الدین خطیب

پیش درآمد اگر امروزه بسیاری از جوانان و عموم مردم و حتی خواص از شأن و جایگاه محب‌الدین خطیب آگاهی ندارند ناکامی او نیست. وی همیشه ترجیح می‌داد پشت صحنه باشد و خود را از دیده شدن دور نگه می‌داشت. با وجود اینکه ...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: شیخ مجاهد، عزالدین قسام

پیش در آمد: اگر امروز بسیاری از مسلمانان نسبت به شخصیت مجاهد قهرمان، عزالدین قسام، آشنایی ندارند به این دلیل است که او شرح حال خود را به ‌رشتهٔ تحریر در نیاورد بلکه از خود منهجی بر جای گذاشت که نسل‌های آیندهٔ ...

مصر: نگرانی‌ها در پی دستگیری دانشجویان ترکستانی دانشگاه الازهر

هفته‌ی گذشته پلیس مصر حدود پانصد دانشجوی ترکستانی را که در الازهر درس می‌خوانند دستگیر کرده است. گمان می‌رود این دانشجویان در پی درخواست حکومت چین دستگیر شده و قرار است به این کشور بازگردانده شوند. پیش از این ...