کشتار خونین ۱۹۴۵ الجزایر؛ سریال جنایات فراموش ناشدنی فرانسه

در ماه آوریل ۱۹۴۳ میلادی زمانی که مصالی الحاج از زندان خارج شده و در کاخ بخاری در حصر خانگی قرار گرفت، بشیر الابراهیمی در نشستی که در شهر سطیف میان فرحات عباس و مصالی الحاج، و موریس لابور عضو حزب کمونیست الجزای...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: علامه طیب العُقبی

پیش درآمد شیخ طیب العُقبی از ارکان اصلاح و از ستون‌های اصلی جمعیت علمای مسلمان در الجزایر بودند. موضع‌گیری‌هایی ایشان علیه شرک و بدعت و خرافات در الجزایر چنان قوی بود که صوفیان مبتدع، دعوتگران موحد را "عُقبی‌ا...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: امام عبدالحمید بن بادیس

پیش درآمد: بی‌گمان علامه عبدالحمید بن بادیس نقشی اساسی در آزادی و استقلال الجزایر از استعمار فرانسه داشت. او طی ربع قرن پرچمدار هویت اسلامی عربی الجزایر در رویارویی با فرانسویان بود و برای نگهداشت ماهیت الجزای...

امام عبدالحمید بن بادیس، مبارزه‌ی نرم در برابر اشغال خشن فرانسه

امام بن بادیس به سال ۱۳۰۸ هجری (۱۸۸۹ میلادی) در در شهر «قسنطینه» در الجزایر دیده به جهان گشود و در نوجوانی قرآن را حفظ کرد و از آن تاثیر گرفت و سپس به تونس سفر کرد و به دانشگاه زیتونه پیوست و از علمای آن از جمل...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: علامه محمد بشیر الابراهیمی

پیش درآمد: بدون شک می‌توان علامه محمد بشیر الابراهیمی را دومین اصلاحگر تاریخ دعوت اسلامی در الجزایر و جمعیت علمای مسلمین این کشور پس از علامه شیخ عبدالحمید بن بادیس بشمار آورد. زندگی علامه ابراهیمی فراز و نشی...