انسان‌گرایی ناممکن (۵) انسان‌گرایی و خداسازی انسان

فصل دوم: چالش‌های گفتمان انسان‌گرایانه پیش‌درآمد اندیشه‌هایی متناقض بر اساس مذهب انسان‌گرایی ساخته شده است از جمله: لیبرالیسم، سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم (هستی‌گرایی)، نهیلیسم (هیچ‌انگاری)، فاشیسم، نازیسم و.....

انسان‌گرایی ناممکن (۴) سازمان‌ها و مؤسسات

برخی انسان‌گرایی را یک دین ارگانیک دانسته‌اند که شاید رشد چندانی ندارد اما بسیار فعال است. سران الحاد جدید متوجه این هستند که دعوت به انسان‌گرایی جذاب‌تر و قابل قبول‌تر از دعوت صرف به الحاد است و به همین غرض سا...

انسان‌گرایی ناممکن (۳) ریشه‌ها

نمی‌توان تنها از طریق تحلیل لغوی و با صرف نظر در ریشه‌های فرهنگی تاریخ افکار، به معانی این گرایش پی برد؛ امکان دارد یک واژه از معنای اصلی خود به معنایی جدید منتقل شود. در مورد انسان‌گرایی نیز نمی‌توان فلسفهٔ آن...

انسان‌گرایی ناممکن (۲)

تعریف هرگاه اصطلاح انسانیت مطرح می‌شود مجموعه‌ای از معانی شامل نیکی در حق انسان‌ها و بالا بردن کرامت انسانی و به شکل کلی توجه به انسان‌ها به ذهن متبادر می‌شود که این معانی در این حد تقریبا میان همهٔ انسان‌ها ب...

انسان‌گرایی ناممکن (۱)

ستایش شایستهٔ پروردگاری است که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد و در آن کژی قرار نداد و درود و سلام بر پیامبر بزرگواری که همچون رحمتی برای جهانیان فرستاده شد و بر آل و اصحابش و همهٔ کسانی که تا قیامت از وی پیروی کنن...