گنجینه‌ی گمشده‌ی تاریخ ما

علمای مسلمان توجه ویژه‌ای به تاریخ نشان داده‌اند و کتاب‌های بسیاری در این زمینه تالیف کرده‌ و از زوایای گوناگون به صحنه‌های تاریخ پرداخته‌اند. اما آنگونه که به نظر می‌رسد، این توجه به شکل ملموسی در قرن‌های ا...

داستان کشمیر

اخیرا دولت ناسیونالیست هندوی هند به رهبری نارندا مودی ضمن لغو امتیازات ویژه کشمیر تحت اشغال هند تعداد بسیاری از رهبران کشمیری را به حبس خانگی کشانده و برای عزل این منطه از جهان اینترنت را در این منطقه قطع کرده ...

برای نسل فردا: اهمیت فهم رَوَند تاریخیِ شرایط امروز

مرحله‌ای که نسل فردا در آن زندگی می‌کنند از منظر سیاسی و حوادث بزرگی که در آن رخ می‌دهد مرحلهٔ به شدت پرتنش و نا آرامی است. همین‌طور از نظر تنش فکری و تفرقه و اختلاف شدید میان مسلمانان. کسی که دربارهٔ عوامل تش...