در این آشفته‌بازار باورها!

در این آشفته بازار باورها و تبلیغات رنگارنگ گروه‌ها آیا می‌توان به عقیده‌ی درست دست یافت؟ هر کس ادعا می‌کند فکر، باور و راه و روش او از بقیه بهتر است و برای خود دلیل‌ و منطق‌های گوناگونی دارد. حال پرسش اینجاست...

سه پرتگاه در مسیر

موانع در برابر کسی که به سوی رستگاری و کسب خشنودی الله و بهشت در حرکت است بسیار است. نیکوکار بهره‌مند کسی است که با موفقیت از این موانع بگذرد و دچار لغزش نشود. پرتگاه‌های این راه نیز کم نیستند؛ راهی که انسان گ...

تواضع پنهان

بیشتر علمای اخلاق وقتی از تواضع سخن می‌گویند تعاریف گوناگونی از آن ارائه می‌دهند که همه‌ی آن‌ها در یک معنا با هم توافق دارند: «اینکه انسان نفس خود را کوچک بداند...» سپس عبارت‌هایشان در تبیین این مفهوم متفاوت اس...