راهی برای رسیدن: تالیف و تدریس به قصد یادگیری

بسیاری از علما نسبت به زیاد بودن تالیفات امام نووی و شهرت آن در آفاق در کنار کوتاهی عمر علمی ایشان ابراز شگفتی کرده‌اند. شنیده‌ام و خوانده‌ام که برخی این سوال را مطرح می‌کنند: نووی چگونه توانسته این تالیفات عل...

فلسطین دیروز، فلسطین امروز

{إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم} هر دو طرف مبارزه تغییر کرده‌اند: برادران و خواهران فلسطینی ما ذلت را به مقاومت و ترس را به شجاعت و فرار را به ثبات و تکیه بر حکومت‌ها را به توکل بر خداوند و اع...

روش تعامل با اهل قبله (۱)

۱. روش سنت و تبعیت، همانگونه که سالم‌ترین و پایدارترین طریق است، گسترده‌ترین و رحمانی‌ترین نیز هست. چرا که هم بزرگان مهاجرین و انصار را در صدر اسلام در بر گرفته بود، و هم بادیه‌نشینان تازه‌مسلمان را، و تفاوت ای...