پس از حذف زیاده‌گویی‌های محمد شحرور در کتاب‌هایش به چه خلاصه‌ای می‌رسیم؟ ‏بنیان‌هایی که محمد شحرور بر اساس آن پیش رفته چیست؟ آنطور که بشود شخصی به ‏این روش منتسب گردد نه به شخص او و بتوان بر اساس آن به روشی هماهنگ رسید که به ‏هدفی مطلوب می‌رسد نه صرفا خواسته‌های پراکنده که هیچ جامع تئوریکی آن را یکجا ‏نسازد.‏

این چیزی است که در صفحات پیش رو سعی در پاسخ‌گویی به آن خواهیم داشت. هدف ‏ما این است که طرح ارائه شده از سوی شحرور را همان‌گونه که هست، بدون زشت یا ‏زیبانمایی و با معیار نقد به تصویر بکشیم…

📗 عنوان کتاب: تلفیق ورشکسته (نقد گفتمان محمد شحرور)

📝 نویسنده: یوسف سمرین

🖊 ترجمه: احمد معینی

📑 تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه

دانلود:

TalfiqVarshekasteh

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.