سلف و حفظ زبان

شیخ الاسلام ابن تیمیه در بیان حال بسیاری از مردم چنین می‌گوید: «عجیب است که برخی از مردم به سادگی از خوردن حرام و ستم و دزدی و شرب خمر و نگاه به سوی حرام و دیگر گناهان دوری می‌کنند، اما حفظ حرکت زبان برایشان س...

پدیده‌ی تفرقه‌ی امت در دین، و دلایل درستی مذهب سلف (۴)

وقتی می‌گوییم پیشوایان سلف به حقی که صحابه ـ رضی الله عنهم ـ بر آن بوده‌اند رسیده‌اند، منظورمان چیست؟ حقی که صحابه ـ رضی الله عنهم ـ بر آن بوده‌اند شامل حق علمی و حق عملی است و پیشوایان سلف نیز در هر دو نوع ـ ...

اگر سلف معصوم نیستند، چرا فهمشان معتبر است؟

شبهه: سلف معصوم نیستند و فهم آنان از نصوص یک منبع بشری است. بنابر این نمی‏‌توان آن را با مفهومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس چگونه فهم سلف را مانند وحی واجب الاتباع می‏‌دانید؟ از این رو بین شریعت و ف...