سخنان آراسته: حفظ می‌کنند و نمی‌فهمند!

از اتهاماتی که برای کوچک شمردن کار علمای شریعت بسیار تکرار می‌شود ـ به ویژه علیه کسانی که به علوم حدیث و روایت مشغول‌اند ـ این است که همهٔ تلاش آنان مصروف به حفظ است نه فهم و درک و همین باعث شده همهٔ کوشش آنان ...

سخنان آراسته: چگونه حدیث را بپذیریم، در حالی‌که تدوین آن با تاخیر انجام گرفته؟

برخی به این دستاویز که سنت نبوی چند قرن پس از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ توسط بخاری و دیگران تدوین شده، در حفظ آن شک می‌اندازند. برخی نیز با یادآوی نهی از نوشتن سنت توسط پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر تاخی...

برای نسل فردا: تفاوت اندیشهٔ نقادانه و شک‌ورزی

انسان چگونه می‌تواند بدون ذهنیت نقادانه در دنیایی زندگی کند که آکنده از مغالطه در هر زمینه‌ای ـ سیاست و جامعه و رسانه و اندیشه ـ است؟ منظورم ذهنیتی است که بتواند اطلاعات و اندیشه‌ها را مورد معاینه و راستی‌آزمای...

ناقرآنی‌ها: قطع سر برای درمان سردرد!

راز نگفته‌ام اگر بگویم مسالهٔ تعامل با حدیث نبوی شریف چیز جدیدی نیست که با ظهور این گروه شکل گرفته باشد. گروهی که خود را قرآنی می‌نامند و به آن ربطی ندارند ـ و همه افتخار می‌کنیم به این نام خوانده شویم ـ بلکه ا...