اشاره‌های مشابه و تاثیر مشابه

📝 یوسف سمرین ابوحامد غزالی در جایی حالتی را مثال زده که ممکن است انسان از طریق آن گرفتار مغالطهٔ منطقی شود. او می‌گوید: «اگر انسان شبانه در حال پیاده‌روی است و ناگهان کنار خود چیزی بلند ببیند خواهر ترسید و ب...

منطق لیبرال: سکولاریسم، فلسفهٔ مادرِ لیبرالیسم (۳)

آنچه لوتر و سپس کالوین به سویش فرا خواندند بر اساس یک رهنمون آسمانی صحیح نبود. تلاش او این بود که تحریف انجیل را از طریق فطرتی تغییر یافته و آمیخته با اندیشه‌ای صحیح و با عقلی که به نص منحرف در آمیخته بود تصحیح...

منطق لیبرال: سکولاریسم، فلسفهٔ مادرِ لیبرالیسم (۲)

در آغاز قرن چهارم میلادی یکی از اسقف‌های اسکندریه از مصر به نام «آریوس» پا به عرصه گذاشت؛ او به برخی از انواع توحید پروردگار و یگانگی او در عبادت و دور گرداندن بسیاری از واسطه‌ها میان بنده و خداوند و آزاد کردن ...

ولنتاین؛ عید عشاق یا جشن جفت‌گیری گوسفندان؟

این مجموعه توئیت را درباره‌ی آنچه که «عید عشاق» یا «ولنتاین» نامیده می‌شود نوشته‌ام هرچند در آغاز قصد نداشتم درباره‌ی این مناسبت بی‌ارزش چیزی بنویسم اما پرسش‌هایی دریافت کردم مبنی بر این که اصل این روز و این من...

ذاکر نایک تروریست نیست

«ذاکر نایک» دعوتگر و پزشک جراح هندی است که این روزها همه را به خود مشغول کرده است. وی که از سنین آغاز نوجوانی شوق دعوت داشت در راه رسیدن به همین هدف نوجوانی و جوانی خود را گذراند. ذاکر عبدالکریم نائیک یا ذاکر ن...