ما و کرونا؛ آیا شاهد تولد جهان جدیدی هستیم؟

توضیح: متن روبرو ترجمه‌ای است از سخنرانی دکتر وضاح خنفر رئیس انجمن شرق و مدیر سابق شبکه‌ی الجزیره تحت عنوان: «کورونا، همه‌ی واقعیت‌های موجود در هر سطحی را دستخوش تغییر نموده است، آیا تولد دنیایی جدید را شاهد خو...

جهاد و تمدن

انسان رویای آسایش و خوشبختی در سر دارد… به همین سبب برای به دست آوردن اسباب آن تلاش می‌کند. او برای رسیدن به مال زحمت می‌کشد زیرا پول است که برای او امکان سفر فراهم می‌کند و لم دادن بر صندلی راحتی در خانه‌ای ب...

ذوالقرنین و فقهِ برگرفتن اسباب قدرت و تمکین

قرآن آکنده از آیاتی است که افراد و گروه‌ها و ملت‌ها را به برگرفتن اسباب قدرت مادی و معنوی فرا می‌خواند، تا آنکه خداوند نیز وعده‌ی خود را مبنی بر پیروزی و تمکین آنان در زندگی محقق سازد. از جمله‌ی این توصیه‌های ر...