علامه‌ی عراق، ابوالمعالی محمود شکری آلوسی

علامه ابوالمعالی آلوسی و خاندان او با تدریس و تألیفات و تحقیقات ارزشمند خود مجد و عظمت از دست رفته‌ی بغداد را که روزگاری پایتخت خلافت عباسی و مرکز علم و دانش بود به آن بازگرداندند. جای افسوس است که از او و خانو...

آفت نبوغ

آفت‌های نفس بشری پرشمار است و خطرناک‌ترینش آن آفت پنهانی است که صاحبش آن را احساس نمی‌کند. پیش‌تر به آفت «توهم برتری» پرداخته بودم و آن تقدیر بیش از حد از خود است، به حدی که صاحبش در زمینه‌ای که هیچ سررشته‌ای ...

خروج از خود

اگر خودم نبودم و دیگری بودم قطعا حرف‌های خیلی تندی داشتم که شایسته بود به خودم بگویم. ما اشتباهات دیگران را پی‌گیری می‌کنیم و بزرگ می‌بینیم. گمان می‌کنیم کاری که دیگری کرده، حدی که از آن گذشته یا کوتاهی‌ای که ...

انواع زیبایی‌ها

وقتی ملاک سنجش زیبایی افراد وارونه می‌شود، قامت و رنگ پوست و چهره‌ی اشخاص ملاک زیبایی او قرار می‌گیرد. این سیمای ظاهر که انسان نقشی در شکل بخشی به آن ندارد سزاوار ستایش و نکوهش نبوده بلکه آنچه سزاوار ستایش است...

شیری در زندان

زمانی که منطق قدرت در مقابل قدرت منطق عاجز می‌ماند، باطل هیچ راهی جز زنجیر و شلاق نمی‌یابد، آنجاست که رایحه‌ی معطر صبرِ درآمیخته با یقین همه جا را فرا می‌گیرد و از رَحِم سختی‌ها امامت در دین متولد می‌شود. آنجا...

دو خط موازی: تزکیه و علم

دعوت پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ بر دو پایه استوار است: {يزكّيهم ويعلمُهم} تزکیه و تعلیم. تزکیه‌ی بدون علم ممکن نیست و علم سودمند جز از راه تزکیه و پاکسازی درون حاصل نمی‌شود. یعنی این دو با یکدیگر رابطه‌ی...

تواضع پنهان

بیشتر علمای اخلاق وقتی از تواضع سخن می‌گویند تعاریف گوناگونی از آن ارائه می‌دهند که همه‌ی آن‌ها در یک معنا با هم توافق دارند: «اینکه انسان نفس خود را کوچک بداند...» سپس عبارت‌هایشان در تبیین این مفهوم متفاوت اس...

سوزاندن الگوها

این از جمله موارد مُسَلّم در قوانین نبرد است که پیروزی وابسته به طراحی و نقشه‌ی خوب و مبنی بر بررسی دقیق اطلاعاتی خاص برای رسیدن به اهداف یک نبرد است. خود این اهداف نیز به دو دسته‌ی اهداف بلند مدت (راهبردی) و ا...