عادی شدن نعمت‌ها

برای بنده چیزی مضرتر از ملال آور شدن نعمت‌ها نیست. او دیگر آن را نعمت نمی‌بیند و براش شکر نمی‌کند و برایش خوشحال هم نمی‌شود. ـ ابن قیم رحمه الله شخص فاضلی می‌گفت: بیماری ساکتی وجود دارد که از بدترین بیما...

واکنش مردم به نعمت و آزمایش

عادت بیشتر مردم در برخورد با نعمت و آسایش اینگونه است که دچار چنان شادمانی شده که نعمت‌دهنده را به فراموشی می‌سپارند و هنگامی که الله آنها را به خاطر گناهانشان اندکی آزمایش می‌‌کند دلخور شده و نا‌امیدی شروع ب...

آسیبی به نام دیدن نداشته‌ها

در یکی از کلاس‌های تربیتی که حضور داشتم سخنران توجه ما را به اشتباه مکرری که ما پدر و مادرها هنگام مشاهده‌ی کارنامه‌ی فرزندمان می‌کنیم، جلب کرد؛ اینکه ما می‌بینیم فرزندمان در همه‌ی درس‌ها قبول شده جز یک درس، ام...