نرم‌خو یا ساز‌ش‌گر؟

نرمخویی، برخی از دعوتگران، طلاب علم و دیگران را از دایرهٔ آسان‌گیری به دایرهٔ سازش می‌کشاند و بجای آنکه نصیحت کننده‌ای امانتدار باشند، برای اصلاح مردم به سازش‌گری و چاپلوسی متوسل می‌شوند و مسیر سازش را می‌پیمای...

نفس، مانعِ درونی

از یکی از علمای گرانقدر شنیدم که بارها می‌گفت و تکرار می‌کرد که: بزرگترین مانع در راه من همین نفس من است و اگر بتوانم بر آن غالب شوم بر دیگر موانع نیز غالب خواهم شد. این سخن الله متعال را بخوانید که می‌فرماید: ...

تفاوت تفسیر به رأی و تدبر در قرآن

الحمدلله وبعد: حرمت و جایگاه بس‌بزرگ قرآن نزد هر شخص مسلمان امری یقینی است و به همین دلیل جز کسی که علمی گسترده و فهمی استوار درمورد قرآن دارد، نباید در مورد معانی، احکام، مطلق و مقید و مجمل و مبین آن سخن بگوی...