اسباب فریفته شدن به رای خوارج

بیشترین عاملی که باعث می‌شود مردم جذب رای خوارج شوند، شجاعت آنان است، آنان برای این می‌جنگند که یا از بین بروند یا از بین ببرند. و همینطور به سبب یاریِ کسانی که حکومت بر آنان مسلط شده؛ فرقی نمی‌کند که این افراد...

ابوزرعهٔ رازی، سرور حفاظ

کتاب‌های سیرت و معرفی‌نامه‌ها به علت قدرت بالای حفظ وی که به واسطه‌ی آن در میان اهل حدیث متمایز گشته بود از وی به عنوان «سرور حُفاظ» نام برده‌اند. وی امام محمد «ابو زرعة رازی» است. خود وی درباره‌ی خود می‌گوی...

آوردگاه نص: جنون تفسیر سیاسی

هرگاه به بعضی از موضع‌گیری‌های محکم علمای سلف در احکام فقهی مربوط به نحوه‌ی تعامل با حاکمیت سیاسی می‌نگرم، حیرت و دهشت مرا در بر می‌گیرد، و اگر کسی کتب تاریخی آن دوران را ورق زند، ده‌ها داستان و روایت در ذم نزد...

آوردگاه نص: در دفاع از امام شاطبی

گمان نمی کنم هیچکدام از علمای اسلام به اندازه‌ی امام ابو اسحاق ابراهیم بن موسی شاطبی (متوفای 790 ه.ق) با چهره‌ای متفاوت و متضاد از خودِ حقیقی‌اش به تصویر کشیده شده باشد. زیرا بسیاری از گمراهان نام امام شاطبی را...

اگر سلف معصوم نیستند، چرا فهمشان معتبر است؟

شبهه: سلف معصوم نیستند و فهم آنان از نصوص یک منبع بشری است. بنابر این نمی‏‌توان آن را با مفهومی مقایسه کرد که منبع آن وحی است، پس چگونه فهم سلف را مانند وحی واجب الاتباع می‏‌دانید؟ از این رو بین شریعت و ف...