راه دستیابی به تربیت اسلامی حقیقی چیست؟

پرسش: افراد بسیاری به سبب وجود معلمان قرآن، قرآن را از حفظ هستند یا خواندن آن را بلدند، و یا به سبب وجود معلمان فقه و شیوخ، فقه را می دانند؛ اما مشکلی که در مصاحبت با مردم و معاشرت و نگاه به حال و روزشان متوجه...

ابن عثیمین، عالمِ مربی (۴)

۷ـ شیخ به پیاده ساختن سنت در همه‌ی امورش توجه نشان می‌داد: ایشان ـ رحمه الله ـ صرفا یک معلم زبانی نبود،‌ بلکه گفته‌های خود را با عمل همراه می‌کرد و به تطبیق سنت‌ها ـ ولو سنت‌های ظریف ـ اهمیت نشان می‌داد و اینگو...

ابن عثیمین، عالمِ مربی (۳)

۵ـ اطمینان از صحت نقل و حکم: او بیشترین کسی است که دیده‌ام در همه‌ی مسائل دقت می‌کرد و مطمئن می‌شد، به ویژه در مسائل علمی یا آنچه به منکرات عام و خاص مربوط می‌شد. اینجا سخن ما درباره‌ی مسائل علمی است. از مثال‌ه...

ابن عثیمین، عالمِ مربی (۲)

۳ـ ایشان عنایت ویژه‌ای به حفظ و فهم و عمل به قرآن قائل بود: وی هیچ‌گاه فرصت را برای نشان دادن توجه به این بزرگترین اصل دین از دست نمی‌داد، از جمله سخنان ایشان که در یادم مانده مصاحبه‌ی بود که ضمن سلسله‌ی «در را...