سخنان آراسته: این دین خواهان هم‌زیستی است

دین، خواهان هم‌زیستی است و دیگری را می‌پذیرد و آغوش آن باز است... و اوصاف ‏دیگری که در معرض ستایش دین می‌گویند و مخلوطی است از احساسات مثبت در قبال ‏دین. از نگاه آنان دین جایگاه آرامش و اعتماد است و هیچ موضع من...

پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: شیخ مجاهد، عزالدین قسام

پیش در آمد: اگر امروز بسیاری از مسلمانان نسبت به شخصیت مجاهد قهرمان، عزالدین قسام، آشنایی ندارند به این دلیل است که او شرح حال خود را به ‌رشتهٔ تحریر در نیاورد بلکه از خود منهجی بر جای گذاشت که نسل‌های آیندهٔ ...

جهاد و تمدن

انسان رویای آسایش و خوشبختی در سر دارد… به همین سبب برای به دست آوردن اسباب آن تلاش می‌کند. او برای رسیدن به مال زحمت می‌کشد زیرا پول است که برای او امکان سفر فراهم می‌کند و لم دادن بر صندلی راحتی در خانه‌ای ب...

درباره‌ی محنت غوطه‌ی دمشق

۱ـ امکانش بود که پرونده‌ی سوریه زودتر از این بسته شود اما ـ علاوه بر طرح‌های تقسیم سوریه ـ عده‌ای می‌خواهند زخم شام همچنان باز بماند تا دیگر ملت‌ها حتی فکر خروج از بردگی نظام بین الملل را از سر در کنند و این هد...

نکاتی درباره‌ی فتوحات صدر اسلام

یکی از بحث‌های جنجال‌برانگیز تاریخی که منتقدان همواره برای زیر سؤال بردن اسلام و بهترین نسل آن بدان چنگ می‌زنند، مسئله‌ی فتوحات اسلامی است، بسیاری از خاورشناسان امثال بروکلمان و لامانس و غیره و حتی مسلمان‌زاده‌...

علما و نقش بیدارگرانه در تاریخ اسلام

علما، همانگونه که در احادیث نبوی معروف است، وارثان پیامبران هستند. آنها نخبگانی هستند که دین و دنیا، جامعه و دولت و جماعت و امت را صیانت می‌کنند. آنان نگهبانان شریعت و پاسداران برپایی عدل و حق هستند. نام‌های آن...

سوزاندن الگوها

این از جمله موارد مُسَلّم در قوانین نبرد است که پیروزی وابسته به طراحی و نقشه‌ی خوب و مبنی بر بررسی دقیق اطلاعاتی خاص برای رسیدن به اهداف یک نبرد است. خود این اهداف نیز به دو دسته‌ی اهداف بلند مدت (راهبردی) و ا...

توضیح علامه آلبانی درباره‌ی حدیث «نزدیک است امت‌ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند»

سوال: پرسشی دریافت کرده‌ایم از یکی اساتید که در بغداد به وکالت مشغولند و از استاد ناصرالدین آلبانی خواسته‌اند درباره‌ی صحت حدیث مشهور «نزدیک است که امت‌ها یکدیگر را علیه شما فرا خوانند» توضیح دهند. ایشان می‌گوی...