آوردگاه نص: همراه با نظریه مصلحتِ نجم الدین طوفی

مقوله‌ی مشهور «ترجیح مصلحت بر نص» نجم‌الدین طوفی یکی از مشهورترین مباحث فکری و فقهی معاصر به شمار می‌رود، زیرا با مهارت کامل، از آن به عنوان گذرگاهی برای عبور هر تحریف و تغییر معاصر در نصوص شرعی استفاده شده است...

کتاب: پدیدهٔ اِرجاء و سرایت مفاهیم آن به واقع معاصر

بدعت ارجاء به سبب ورودش به بحث ایمان و کفر، از خطرناک‌ترین بدعت‌هاست. ابن بدعت تا زمان حاضر همچنان ادامه داشته و مظاهر رفتاری و فکری ناشی از آن در جوامع اسلامی شیوع یافته است که بر بسیاری از مردم پوشیده مانده و...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۵)

دیدگاه شحرور دربارهٔ قدرت خداوند شحرور می‌گوید: «حرکت و سکون هر دو به شکل مطلق و یکسان بنابر ارادهٔ خداوند است، نه حرکت عمرو و سکون زید، پس هرگاه عمر حرکت کرد و زید ساکن ماند عمرو خودش حرکت را انتخاب کرده و زی...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۴)

موضع شحرور دربارهٔ کلام پروردگار محمد شحرور می‌گوید: «اگر نص قرآنی که خوانده یا نوشته می‌شود و هم‌اکنون در دستان ماست عین کلام الله باشد این به این معناست که خداوند صاحب جنس است و جنس او عربی است و کلام خداون...

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۳)

موضع شُحرور دربارهٔ وجود الله شحرور می‌گوید: «ایمان به الله نزد من یک امر تسلیمی است و وجود الله و آخرت برای من یک امر مسلم است. این یک چیز مسلم است و امر مسلم چیزی است که نمی‌توان برایش برهان علمی آورد کما ا...

پژوهش: قرائت‌های معاصر از قرآن کریم (۲)

بخش دوم: مبحث دوم: جایگاه قرآن نزد اهل سنت و جماعت و روش آنها در استدلال به قرآن: کتاب الله ـ عزوجل ـ جایگاه بلند‌مرتبه‌ای در دل‌ اهل سنت و جماعت دارد، زیرا سخن الله متعال است که بر محمد ـ صلی الله علیه وسل...

پژوهش: قرائت‌های معاصر از قرآن کریم (۱)

بسم الله الرحمن الرحیم بخش اول: الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، وعلی آله وأصحابه أجمعین، اما بعد: قطعا علم عقیده از سودمندترین علوم است زیرا ارزش و شرف یک علم به ارزش موضوعی بستگی دا...

پدیده‌ی تفرقه‌ی امت در دین، و دلایل درستی مذهب سلف (۴)

وقتی می‌گوییم پیشوایان سلف به حقی که صحابه ـ رضی الله عنهم ـ بر آن بوده‌اند رسیده‌اند، منظورمان چیست؟ حقی که صحابه ـ رضی الله عنهم ـ بر آن بوده‌اند شامل حق علمی و حق عملی است و پیشوایان سلف نیز در هر دو نوع ـ ...

پدیده‌ی تفرقه‌ی امت در دین، و دلایل درستی مذهب سلف (۳)

نظر درست در زمینه‌ی اصول دین و مسائل اجماعی تعدد پذیر نمی‌باشد به صورتی که در بین گروه‌های مختلف پراکنده شود: هنگامی که ثابت شود منظور از افتراق، نوعی خاص از افتراق است و اینکه حدیث در سیاق نکوهش و هشدار نسبت ...

پدیده‌ی تفرقه‌ی امت در دین، و دلایل درستی مذهب سلف (۲)

بخش دوم: نقد برداشت‌های نادرست از حدیث افتراق: حدیث افتراق از جمله احادیثی است که پژوهش‌گران بیشترین اشتباه را در فهم، تعیین مراد و بیان جایگاه آن در بین نصوص شرعی دیگر مرتکب شده‌اند، در نتیجه‌ی تعدد برداشت‌ه...